top of page

Bemærk: Ny adresse 

Boulevarden 4-6, 2. sal,  9000 Aalborg

Velkommen!

Måske bøvler du eller I med problemer, som har vist sig svære
at finde vej i på egen hånd?

Jeg er autoriseret psykolog og specialpsykolog i Børne- og Ungdomspsykiatri.
 
Jeg kan hjælpe dig, dit barn eller din familie med en række problemstillinger.

Jeg tilbyder udredning og diagnostik, psykologisk behandling, herunder samtaleterapi individuelt og for familier, særligt tilrettelagte forløb, rådgivning samt supervision og undervisning.

Psykolog Majken Fløjstrup

Psykologisk behandling

Mistrivsel
Angst
OCD
Depression
Spiseforstyrrelse
Belastningsreaktion/stress
Autismeforløb
Familiebehandling
Rådgivning
Psykoedukation

Udredning

Psykologisk og psykiatrisk udredning for børn, unge og voksne.

Kognitiv udredning (IQ)
for børn og voksne
WISC-V og WAIS-IV

Psykiatrisk udredning
Autisme
ADD/ADHD

Supervision

Supervision

Undervisning

Debriefing

af fagpersoner
og personalegrupper.

Jeg har arbejdet i Børne- og Ungdomspsykiatrien siden 2010 med en række forskellige problemstillinger, herunder udredning, behandling, rådgivning, undervisning af spiseforstyrrelser, angst, OCD, depression, psykose, belastningsreaktioner/stress og udviklingsforstyrrelser som ADHD og autisme.

Som specialpsykolog siden 2017 har jeg et bredt og specialiseret afsæt til at kunne hjælpe dit barn, din familie eller dig ud fra en helhedsorienteret psykologisk og psykiatrisk forståelse af udfordringerne, der giver et godt udgangspunkt for at hjælpe jer til bedre trivsel og funktion i hverdagen.
Læs mere om når dit barn ikke trives og fungerer i sin hverdag.

Som specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri er jeg uddannet til at udrede, diagnosticere og behandle eller rådgive om børne- og ungdomspsykiatriske tilstande. Læs mere om hvad en specialpsykolog er her. 

Forud for - og sideløbende med - ansættelse i psykiatrien har jeg desuden haft privat praksis, herunder med psykologisk behandling af voksne, familier og grupper med forskellige problemstillinger og udviklingspunkter.
Måske er du/I kørt fast, men er nået til et ønske om, at tingene skal være anderledes. Her kan samtaler med en psykolog fungere som et fortroligt og trygt rum, hvor der er mulighed for at få talt om det svære og bøvlede, og finde nye synsvinkler og handlemuligheder.

Jeg har taget uddannelse og kurser indenfor mentaliseringsbaseret, narrativ, systemisk og kognitiv terapi.

Du er velkommen til at kontakte mig, og vi finder ud af, om jeg kan hjælpe dig/jer.

bottom of page