top of page

WISC-V
Kognitiv test
børn 6-16 år

WISC-V består af 10-15 delprøver og tager 1-1½ time.

Kognition omhandler blandt andet måden vi tænker og problemløser på.
I WISC-V afdækkes den kognitive funktion, herunder styrker og udfordringer i barnets kognitive profil.
Det kan være vigtigt at afdække den kognitive funktion i forbindelse med mistrivsel i skolen eller som led i udredninger for fx autisme og ADHD.

I den kognitive profil fremgår 5 forskellige indeks, herunder den verbale funktion, visio-spatielt (en visuel og rummelig kognitiv funktion), ræsonnering, arbejdshukommelse og forarbejdsningshastighed.

Testningen og den kognitive profil samles i en rapport, som udgør en samlet vurdering af det kognitive funktionsniveau og observationer i testsituationen.

Psychologist IQ test kognitive funktion
bottom of page