top of pageDepressive symptomer er tristhed, modløshed, uglæde. Nedsat lyst og interesse for ting, man ellers gerne beskæftigede sig med, træthed og social tilbagetrækning. Derudover også ofte problemer med selvværd og selvtillid, selvbebrejdelse og skyldfølelse. Man kan få svært ved at koncentrere sig og tænke klart, føle sig restløs, irritabel, sove dårligere og få ændringer i appetit, både i form af nedsat lyst til mad eller trøstespisning.

En middelsvær til svær depression kan behandles med medicin, evt. i psykiatrien, mens en mild til middelsvær depression kan behandles hos mig. Jeg tilbyder ikke medicinsk behandling. I stedet arbejder jeg med psykologiske faktorer, som har vist sig at have samme effekt på symptomreduktion.

Blandt andet har kognitiv adfærdsterapi vist sig at have en effekt på depressive symptomer. Men andre metoder kan også være relevante. Det afhænger af den konkrete problemstilling.

Hos børn lægger der andre problemstillinger bag en depression i de fleste tilfælde. Der kan være aspekter af tænkningen, som kan behandles med kognitiv adfærdsterapi, men ellers er det ofte meningsfuldt at se på en række faktorer, som de depressive symptomer er opstået i. Ofte er det tristhed eller nederlagspræg, som kan være opstået som resultat af belastninger.

For voksne er depression en meget udbredt lidelse, og mange får eller har fået medicin for depression via egen læge. Dog kan et terapeutisk forløb også skabe rum og afsæt for, at de depressive tanker og handlemønstre kan ændres, at man får mulighed for at reflektere over forskellige aspekter i sit liv mv.

Læs mere om depression på depressionsforeningens hjemmeside. Tryk her.

Depression

bottom of page