top of page

OCD

De fleste kender til ritualer, fx inden en vigtig fodboldkamp, som man ikke tør undlade at udføre, fordi det kunne have betydning for kampens udfald, selvom man egentlig godt ved, at det nok ikke er sådan, og at man er lidt overtroisk der. De fleste børn har også leget, at man ikke må gå på stregerne, fordi ellers… sker der noget ubehageligt. Det kan også være, at man kom til at spise noget muggent brød, og følelsen af ubehag sidder i kroppen derefter og betyder måske, at man ikke har lyst til at spise brød til det næste måltid fordi ubehagsfølelsen smitter lidt af på næste måltid. Man kan også få en strejftanke om at komme til at skubbe nogen eller man har upassende tanker, som ikke svarer til ens holdninger eller følelser.

Ritualer og ubehagelige tanker er almindelige, så længe de er afgrænsede, man kan aflede sig fra dem og de ikke har omkostninger for ens liv.

Når man har OCD har tankerne sat sig fast på en måde, så man ikke bare kan slippe dem igen, og de bliver ved med at komme og skaber ofte et stærkt ubehag for personen. Det samme gælder ritualerne, som fylder mere og mere, og får betydning for hverdagen.

OCD står for obsessive-compulsive-disorder.  Dvs. OCD er en tvangslidelse, der kan bestå af tvangstanker, tvangshandlinger eller begge dele.

Tvangshandlinger kan fx være:
Hyppig, ritualiseret håndvask eller badning. Tjekkingadfærd, at tjekke om ting er lukket, slukket eller står som det skal.Tælletrang, at man tæller forskellige ting i omgivelserne eller man tæller indtil det går op på en bestemt måde.

Tvangstanker kan fx være:
Gentagne, uønskede og påtrængende tanker, impulser eller indre billeder, der forstyrrer og skaber lidelse hos den person, som har OCD. Fx kan man have tanker om, at der er bakterier rundt omkring, som vil gøre én selv eller andre syge, at man kan overføre eller smitte andre. Det kan også være, at man tænker, at man kommer til at skade nogen, råbe højt under en kirkegang, fortælle noget privat om en selv uden at ville det. Eller tankerne kan foreslå, at man er  pædofil eller har seksuelle lyster, som man oplever upassende og som man faktisk ikke har.

Man kan have en ubehagelig tanke eller følelse, og tvangshandlingen kan være et forsøg på at få tanken eller følelsen til at gå væk. Man kan være bange for, at der sker noget forfærdeligt, hvis man ikke laver sine tvangshandlinger. Eller man kan have en følelse af ubehag eller angst eller at noget føles ikke-rigtigt indtil man har lavet sine tvangshandlinger x antal gange eller til følelsen forsvinder.

For at have OCD taler man om, at tankerne skal være egodystone. Det vil sige, at tankerne ikke er i overensstemmelse med den man er, (selvom man kan komme til at tvivle på det), eller at man tager afstand fra tankerne og oplever dem ubehagelige eller usande.

OCD adskilles fx fra autisme, hvor ritualer har en central funktion for at skabe forudsigelighed og at regulere sig, og ofte opleves ritualerne for den, der har autisme ikke ubehagelige, tværtimod.
OCD adskilles også fra psykose. Der kan være nogle overlap, særligt med tvangstanker, men det væsentlige er her, at man ved OCD netop i vid udstrækning kan skelne mellem hvad der er en tvangstanke og hvordan det er i virkeligheden, særligt når man er på afstand at ritualerne og angst eller ubehag.

Mange mennesker med OCD er flove over deres symptomer, netop fordi de godt ved, at symptomerne ikke er rationelle, men at man alligevel bliver ved at lave tvangshandlingerne. Desværre betyder det også, at mange venter med at søge behandling og lever med de benspænd, som OCD’en kan lave, i mange år.

I behandling af OCD arbejdes der som udgangspunkt med en kognitiv-adfærdsterapeutisk tilgang. Dog kan det være meningsfuldt også at se på livsomstændigheder og evt. mere grundlæggende faktorer hos personen selv, som kan være vedligeholdende faktorer for OCD, og som man måske kan justere eller ændre på.

Se også under angst. Angst og OCD har nogle fælles træk, også i behandlingen.

Læs mere her på OCD-foreningens hjemmeside, Tryk her.


bottom of page