top of page

Hvad er en specialpsykolog?

En specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri er uddannet til at udrede og diagnosticere børnepsykiatriske tilstande, foretage psykologiske og psykiatriske undersøgelser og –behandling, herunder terapi, psykoedukation, rådgivning og netværksarbejde. En specialpsykolog har viden om børnepsykiatriske og -psykologiske problemstillinger samt forskellige hjælpesystemer omkring barnet, og kan rådgive forældre og øvrige netværk om barnets diagnoser og samarbejde med forskellige aktører om at skabe funktion og trivsel for barnet. 

En specialpsykolog er en autoriseret psykolog, der har gennemført 4 årig specialistuddannelse i psykiatrien. Herunder kurser, supervision og dagligt udrednings- og behandlingsarbejde i forskellige ambulatorier og dag/døgnafdelinger.

Er du i tvivl, om en specialpsykolog vil være det rette match for dig, er du velkommen til at kontakte mig. 

Læs mere om specialpsykologuddannelsen og specialpsykologers formelle kompetencer her.

bottom of page