top of page
DSC_2402.jpeg

Børn, familier og forældre med psykisk mistrivsel

Der kan være mange udtryk for mistrivsel hos børn. Måske har de ondt i maven, fungerer ikke som de plejer og bliver mere afhængige af deres forældre. Når børn mistrives, er ikke ualmindeligt at barnet udvikler en række symptomer, fx angst, tristhed, nederlagsfølelse, temperamentsudbrud, social tilbagetrækning, skolevægring. Et barns mistrivsel får ofte stor indflydelse på forældre, søskende og jeres hverdag. 
 
For børn med mistrivsel og psykiske udfordringer er der ofte lang vej fra mistrivsel til at få hjælp og en forståelse af udfordringerne, der kan hjælpe barnet tilbage i trivsel og bedre funktion i hverdagen. 

Jeg forholder mig til mistrivsel udefra en helhedsorienteret tilgang til dit barn. Er der udfordringer i familien? I skolen eller i vennegruppen eller mangel på samme, der bidrager til mistrivsel. Er der noget iboende barnet i form af psykologiske vanskeligheder, måske kan vanskelighederne sammenfattes i en diagnose. 
 
Vejen til trivsel kræver forståelse af barnets udfordringer, gode rammer og samarbejde mellem dem, der er omkring barnet. 
Jeg kan hjælpe jer i den proces i forskellige faser. I velkomne hos mig til en indledende samtale, hvor vi kan drøfte dit barns udfordringer.
Jeg har forskellige muligheder for at hjælpe jer, fx med udredning, rådgivning og behandling.
Jeg tilbyder sparring med dig/jer som forældre. Det kan være opslidende at være forældre til et barn med vanskeligheder, og vigtigt at kunne tale med nogen om tvivl, bekymringer, sorg og andre svære følelser og beslutninger med en fagperson med viden psykisk mistrivsel hos børn.
Jeg kan også hjælpe jer med at formidle problemstillingen og skabe forståelse for udfordringerne til barnet eller søskende. I nogle tilfælde kan det også give mening med et samtaleforløb med den unge eller med jer som familie. 
Efter en udredning, kan der være behov for rådgivning om diagnosen, om rammer i hverdagen, etablering af samarbejde omkring barnet med andre instanser, der kan hjælpe barnet og dig/jer. Det kan være rådgivning eller møde med skole, PPR og kommune.

bottom of page